Scroll Top


Nedostatočná kontrola a prehľad o stave kotolní?

Poskytujeme kompletný prehľad o všetkých aspektoch prevádzky kotolne prostredníctvom jednoduchého a prístupného webového rozhrania.


Vysoké náklady na prevádzku kotolní?

Naše riešenia znižujú prevádzkové náklady tým, že optimalizujú potrebu prítomnosti kuriča a znižujú potrebu častých opráv.


Riziko nehôd a bezpečnostných incidentov v kotolni?

Zvyšujeme bezpečnosť prevádzky vďaka okamžitému hláseniu porúch a monitorovaniu kritických parametrov v reálnom čase, čo pomáha predchádzať potenciálnym nehodám.

Funkcie monitoring pro

Elektronický prevádzkový denník kotolne

Automatický prevádzkový denník nahrádza papierovú formu, zjednodušuje plnenie legislatívnych požiadaviek, poskytuje kompletný a dostupný prehľad a znižuje riziko chýb v evidencii.
Výpočet účinnosti kotolne
Umožňuje identifikovať oblasti pre zlepšenie, optimalizovať spotrebu energie a znížiť náklady na prevádzku, čím podporuje ekonomickú a ekologickú udržateľnosť prevádzky kotolne. 
FLEXIBILITA
Sami si určíte koho bude a akou formou systém informovať o prekročení Vami nastavených výchylkách hodnôt jednotlivých premenných.

Alarmové hlásenia z kotolne

Hlásenia havarijných stavov z kotolni umožňujú okamžitú reakciu, predchádzajú poškodeniu zariadení a zvyšujú bezpečnosť prevádzky aj ochranu majetku.
Informovanosť a dostupnosť dát o stave kotolne
Získavanie dát v reálnom čase a generovanie mesačných reportov či analýza údajov poskytujú cenné a objektívne informácie pre lepšie vyhodnocovanie a rozhodovanie.
KOMUNIKÁCIA cez GSM
Využitím GSM technológie Monitoring Pro zabezpečuje vyššiu bezpečnosť prenosu dát a spoľahlivosť signálu bez potreby internetového pripojenia v kotolni, čo umožňuje plynulé monitorovanie kotolní aj v odľahlých oblastiach
Prečo prejsť na Monitoring pro?
zjednodušenie prevádzky vašej kotolne
Zníženie nákladov
 • Šetrenie vašich finančných prostriedkov
 • Komplexná starostlivosť a poskytovanie komplementárnych služieb
 • Investícia s rýchlou návratnosťou
Zvýšenie efektívnosti prevádzky
 • Nahradenie ľudského faktoru
 • Nižšia chybovosť
 • Predĺženie životnosti zariadení
Zvýšenie bezpečnosti
 • Aktuálna informovanosť o dianí v kotolni
 • 30 ročné skúsenosti v obore
 • Nástroj pre risk manažment  a prevencia
Zľahčenie plnenia legislatívy a ekologicky dopad
 • Pomoc pri plnení povinností voči štátu v administratíve
 • Služba šetrí životné prostredie na viacerých úrovniach
Monitoring Pro
Elektronický Prevádzkový denník kotolne
Všetky dáta o prevádzke dostupné na jedno kliknutie
Varianty riešenia
od 69 €
mesačne
Komfort
Prevádzkový denník kotolne s automatizovaným zápisom
Pravidelný mesačný reporting denníku na email
Hlásenia prekročení teplôt a tlakov z kotolne formou emailu
Zasielanie pripomienok pre kuriča ohľadne potreby mesačného odpisu spotreby
od 99 €
mesačne
Komplet
Obsahuje všetko čo balík Komfort
+ Výpočet účinnosti kotolne*
+ Hlásenie havaríjnych stavov ako únik CO2, plynu a zaplavenie
+ Hlásenia z kotolne aj formou SMS
+ Možnosť upozornení na viac osôb
Prevádzkový denník kotolne
Všetky dáta o vašej kotolni na jednom mieste
Monitoring pro app
Najčastejšie kladené otázky
V prípade, že nenájdete odpoveď na vašu otázku, kontaktujte nás telefonicky, mailom alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Diaľkové monitorovanie umožňuje obsluhe kotolne na diaľku sledovať dôležité prevádzkové parametre. Vďaka funkcii vyžiadanie dát je možné získať aktuálne údaje a hodnoty v reálnom čase, čím sa zvyšuje bezpečnosť prevádzky a umožňuje rýchla reakcia na prípadné problémy.

Systém Monitoring Pro umožňuje inštaláciu snímačov pre alarmové stavy, ako sú zaplavenie kotolne, únik CO2 či plynu. Zároveň monitoruje chod kotla, boileru a teplotu či tlak vody vo vykurovacom systéme. Hlásenia porúch sú doručované podľa preferencie cez SMS alebo e-mail, čo umožňuje okamžitú reakciu a zvýšenie bezpečnosti.

Na zavedenie systému Monitoring Pro je potrebná obhliadka kotolne alebo zaslanie fotodokumentácie a hydraulickej schémy zapojenia kotolne. Na základe týchto podkladov vypracujeme cenovú ponuku a schématický návrh snímania jednotlivých parametrov. Po odsúhlasení cenovej ponuky pristúpime k inštalácii monitorovacieho systému, ktorá trvá od 3 do 6 pracovných dní. Nasleduje 14-dňová skúšobná fáza na doladenie nastavení a zaškolenie obsluhy.

Kontaktujte nás